Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura    

El Doble Grau en Enginyeria Forestal - Conservació de la Natura és una nova proposta acadèmica de la Universitat de Lleida que neix del creixent interès de la societat actual en la natura, i en concret, en la gestió sostenible dels recursos naturals que permeti la conservació de la biodiversitat i el manteniment de la singularitat dels espais naturals.

L'objectiu general del Doble grau és formar professionals que, essent Enginyers Forestals, rebin una formació especialitzada que els permeti analitzar i diagnosticar la situació dels recursos a les àrees naturals, sent capaces de dissenyar plans d'actuació per gestionar aquests recursos amb la finalitat de conservar la natura.