Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Treball Final de Grau

Marc general, enfocament i tipologia

El contingut del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

Normativa

  • Normativa del Treball Final de Grau

Aprovada per la Comissió Permanent de l’ETSEA el 14 de març de 2014 i pel Consell de Govern de la UdL el dia 10 d’abril de 2014. Modificada per la Junta d’Escola de l’ETSEA el 9 de juliol de 2015 y pel Consell de Govern de la UdL el 23 de juliol de 2015.