Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102413 QUÍMICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
102411 FÍSICA T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÁULICA FORESTAL B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102453 CANVI GLOBAL B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102437 SILVICULTURA B 6
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102442 PROJECTES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102462 BIOECONOMIA I PETJADA ECOLÒGICA O 6
102485 QUALITAT DE SÒLS I AIGÜES O 6
102465 CONSERVACIÓ DE LA FLORA O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102483 GESTIÓ AMBIENTAL O 6
102480 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS O 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102472 METEOROLOGIA APLICADA AL MEDI AMBIENT O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6